20190105_104310

Informatie Voor Vrijwilligers

Informatie Voor Vrijwilligers

Ook dit jaar zijn we hard op zoek naar extra vrijwilligers voor:

  • De opbouw van de ijsbaan vrijdag 8 december 09.00 uur tot en met vrijdagochtend 15 december.
  • In de eerste week van Epe on Ice organiseren we weer het gratis schoolschaatsen voor ruim 2.000 kinderen van de basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzalen en die komen allemaal warme chocolademelk of ranja drinken en velen willen schaatsen huren.
  • In “de keuken” voor de verkoop van “koek en zopie” en muntverkoop.
  • Uitgifte schaatsverhuur en toezicht ijsbaan.
  • In de 2e en 3e week zal ook aan stagiaires vanaf plm. 16 jaar van de RSG en de Noordgouw gelegenheid worden geboden om hun maatschappelijke stage te verrichten.
  • De afbouw van de ijsbaan in de week van 8 januari 2024 (met name 8 en 9 januari).

Dagdelen

Epe on Ice is 24 dagen open wij verdelen elke dag in 4 delen, op 3 plekken.
Vrijwilligersdiensten zijn van 10 tot 12 uur, 12 tot 15 uur, 15 tot 18 uur en van 18 tot 20 uur.
In al deze blokken hebben we 2 mensen nodig in de keuken en 2 bij de schaatsverhuur.
Dit aantal maal het aantal blokken betekent dat we per dag over 24 mensen moeten beschikken en dat maal 24 dagen houdt in dat er 576 inzetten gedurende het evenement ingevuld moeten worden. 

Hierbij hebben we het nog niet over de opbouw en afbraak die in de week voor de opening en na de sluiting plaatsvindt. Ook hierbij kunnen we niet zonder benodigde hulp.

Gelukkig beschikken we over veel mensen die meerdere keren een blok invullen maar alle hulp is welkom en verbreding is noodzakelijk ook al betreft het voor sommigen maar een enkel blok.

Beloning

Als beloning ontvang je vele glunderende kinderkopjes en in de zomer een gezellige vrijwilligersdag met spel, muziek en een bbq.

Mocht je je geroepen voelen of ken je mensen in je omgeving, familie of kennissenkring; laat het ons weten en meld je aan!!
Reageren kan door het invullen van ons aanmeldformulier.

Stage

Wil je stage lopen tijden Epe on Ice? Vul dan het aanmeldformulier voor stage in.

22 november 2023 is er  een vrijwilligersavond om 19.30 uur in het clubhuis van Ijsbaan de Klaarbeek waar je kunt aangeven wat je wilt doen en wanneer je kunt helpen. Aanmelden kan vóór 14 november door een mail te sturen naar info@epeonice.nl

Wij hopen op veel reacties en danken je bij voorbaat, namens alle deelnemers, om dit geweldige evenement een succes te laten blijve

Scroll naar top